Message from Ambassador

Welcome to the website of the Embassy of the Republic of Azerbaijan to Malaysia. Here you can find general information about Azerbaijan-ancient land located at the crossroads between Europe and Asia, on the Caspian Sea shore.
Selamat datang ke laman web Kedutaan Republik Azerbaijan ke Malaysia. Di sini anda akan dapat memperolehi maklumat am tentang Azerbaijan – negara yang penuh dengan sejarahnya tersendiri yang terletak di persimpangan antara Eropah dan Asia, di perairan Laut Caspian. 

One of the main foreign policy priorities of the Republic of Azerbaijan is to establish and develop friendly and mutually advantageous relations with all peaceful countries of the world. Therefore, Azerbaijan attaches a great importance to the development of relations with Malaysia.
Salah satu daripada polisi asing utama Republik Azerbaijan ialah untuk membina dan mengukuhkan hubungan persahabatan dan saling menguntungkan dengan semua Negara yang aman di dunia. Oleh yang demikian, Azerbaijan memberi keutamaan untuk membina hubungan dengan Malaysia.

Despite the considerable distance between Azerbaijan and Malaysia there is a great potential to develop mutual relations for the benefit of both nations.
Meskipun jarak di antara Azerbaijan dan Malaysia yang agak jauh, potensi untuk membina hubungan yang akrab amat tinggi bagi kepentingan kedua-dua Negara.

Please, refer to our website to get broader information about Azerbaijan.
Anda dipersilakan untuk melawat laman web kami bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang Azerbaijan.

With best wishes,

Qaley Allahverdiyev
Ambassador of the Republic of Azerbaijan to Malaysia

Search in archive